« Home | Nabil Majdi Menulis » | Nabil Majdi Menulis » | Nabil Majdi Menulis » | Nabil Majdi Menulis » | Zaiman Mansor Menulis » | Pengumuman » | Selamat Hari Raya 1427H » | Kenaikan Harga Minyak : Bebanan Untuk Rakyat » | Akhbar Tempatan siar karikatur Hina Nabi: Jijik da... » | Umat Islam Harus Bertindak Bukan Sekadar Beretorik... »

Pendirian al-Qaradhawi dalam beberapa Isu Umat Islam hari ini

Lamanweb rasmi Dr. Yusuf al-Qaradhawi http://al-qaradawi.net/ menyebut beberapa pendirian al-Qaradhawi berkenaan isu semasa umat Islam hari ini yang dilontarkannya dalam muktamar Institut al-Quds kelima yang diadakan di Algeria, 29/3/07.

Sebagai reaksinya terhadap sidang kemuncank Riyadh, al-Qaradhawi mengajukan risalah kepada pemimpin-pemimpin Arab yang mengambil bahagian di dalam persidangan tersebut supaya tidak mengambil sebarang langkah ke aras mengiktiraf hubungan dengan Israil, selama mana Israel tidak berundur dari bumi yang mereka takluk, dan mereka (israel) tidak menghalang dari terdirinya negara Palestin. al-Qaradhawi menjelaskan, terdapatnya sebahagian negara-negara Arab yang mahu mengiktiraf Israel, dan sebahagian yang lain tidak mahu menerimanya. Beliau menambah :


"kami tidak akan menerima pengiktirafan kepada Israel, melainkan setelah terdirinya negara Palestin yang sebenarnya, yang memiliki ruang udara sendiri dan batasan negaranya dan hak untuk mempertahankan diri. Hanya jika terlaksananya keadaan ini, barulah kami akan memikirkan pengiktirafan kepada Israel, itupun jika ada keperluan."


Ketika ditanya tentang pendiriannya terhadap keganasan bersenjata yang berlaku di Algeria dalam era 90an, al-Qaradhawi menegaskan bahawasanya dia berada atas pendirian yang sama, dan berkata : "Perkara pertama yang saya ingkari ialah penumpaham darah, dan saya telah menyeru kepada ikhwah yang masih berada di gunung-ganang untuk turun menyertai saudara-saudara mereka yang lain." al-Qaradhawi menegaskan juga, dia mengingkari dari berlakunya pembunuhan sesuatu bangsa sesama mereka, sambil menyebut : "Kita tidak berbunuhan melainkan kepada siapa yang memerangi kita, dan kita membuka tangan bertoleransi dan berbaik kepada sesiapa yang tidak memerangi kita disebabkan agama kita."


al-'Allamah al-Qaradhawi juga mengutuk kefahaman sebagian kumpulan terhadap al-Wasitiyah yang diserunya, yang menganggap ianya tasahul (bermudah-mudah) dalam agama, beliau menambah : "Bukanlah (seruan) al-Wasitiyah itu memudah-mudahkan agama, sebaliknya ia adalah tegas dalam perkara-perkara usul, dan wasitiyah (bersifat pertengahan) dalam perkara-perkara furu' (cabang)."


Dalam persoalan antara Ahl al-Sunnah dan Syiah al-Qaradhawi menyentuh isu perbezaan antara keduanya dan menegaskan bahawasanya : "Tidak mungkin untuk dihampirkan antara SUnnah dan SYiah, selama-mana, sebahagian mereka (Syiah) mencela para sahabat yang mulia, merekalah (sahabat) barisan awal yang mempertahankan Islam, merekalah yang menyampaikan dakwah dari Rasulullah saw, dan merekalah yang telah menyampaikan Sunnah Baginda saw."


Al-Qaradhawi juga memberi peringatan akan bahayanya penyebaran doktrin Syiah di sebahagian negara Ahl al-Sunnah, beliau menambah : “Negara Syiah dikekalkan sebagai negara Syiah dan negara Ahl al-Sunnah dikekalkan sebagai negara Ahlal-Sunnah.” Al-Qaradhawi memberi contoh beberapa negara Ahl al-Sunnah yang menjadi sasaran pengaruh Syiah seperti Algeria, Maghribi, Libya, Sudan dan Mesir sambil beliau memberi peringatan kepada imam-imam Syiah dari menyebarkan mazhab mereka pada perkara-perkara asas sunnah, sambil menambah : “Jika apa yang berlaku adalah sebaliknya, maka saya sama sekali tidak akan senyap, saya akan memenagkan Sunnah Rasulullah saw, dan kami akan menjelaskan perkara-perkara yang sebenarnya.” Al-Qaradhawi juga menegaskan, kerja-kerja meluaskan mazhab masing-masing akan membawa pergeseran di kalangan mazhab-mazhab Islam, sedangkan sasaran kita ialah kesatuan ummah.


“Maka jika yang kita kehendaki ialah kesatuan dan bukan perpecahan, kita hendaklah membina kesatuan itu dan jangan kita menghancurkannya, maka jangan suatu mazhab menyerang asas-asas mazhab yang lain.”
------------------


Image hosting by Photobucket
::Siswazah Muda Abim (SISMA)::

Pengenalan


"SISMA @ Siswazah Muda ABIM ditubuhkan pada 26 Februari 2005. Badan dakwah ini ditubuhkan atas inisiatif pelajar tahun akhir Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang merupakan ahli PKPIM dan bekas pimpinan PKPIM kampus.Badan ini ditubuhkan di atas nama pelajar-pelajar islam di dalam meneruskan pejuangan menegakkan keadilan dan kebenaran serta menjadi penongak kepada kebangkitan Islam"

Menggamit Memori


Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting


Photobucket - Video and Image Hosting

Previous posts